Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN KONUSU


a) AYLIKWEBSİTE.COM 'in hazırlamış olduğu hazır web paketinin kiralama yoluyla kullanılması için AYLIKWEBSİTE.COM ile ALICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Web sitesi, sipariş formunda "Fatura Adresi" olarak belirtilen kişinin üzerine kayıt edilir ve site üzerindeki haklar burada T.C kimlik numarası/Vergi Numarası verilen kişiye/şirkete ait olmaktadır. Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir. Bu sözleşme, Web Sitesi'nin kiralanması ve kullanılması sırasında AYLIKWEBSİTE.COM ile ALICI arasındaki ilişkiyi düzenler.


SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


Bu sözleşme, ALICININ AYLIKWEBSİTE.COM sitesi üzerinden veya AYLIKWEBSİTE.COM BAYİİ aracılığı ile ilgili Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve ALICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ödemeler her ay 30 TL belirtilen tarihde yatar ödemes geciken ödemeler 10 gün sonrası otamatik askıya alınır. 1 aşkın ödeme gecikmesinde site otamatik silinir.Tekrar Hizmet verilmez.Sözleşme fesh olur.


ÜCRET VE ÖDEMELER


Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin kiralama ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir.Belirtilen kurulum ücreti 1 defalık bilgi sayfasında yer alan paketlerden birinin alımıyla başlar. İlk aylık ödeme olan 30 TL Peşin yatar ve her ay aynı gün ödeme yapılır. Ödeme (Örnek Tarih  : 1-10 tarihi arası yapılır ) 10 gün geçtiğinde site askıya alınır ve hizmet süresi dondurulur. 1 aylık ödeme gecikmesinde site otamatik silinir. Ödemeler iade edilmez sözleşme fesh olur. Site kapatılır.


HİZMET


a) AYLIKWEBSİTECOM tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1 (adet) domain tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) ALICI Web Sitesi hizmeti alırken,AYLIKWEBSİTE.COM sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Web sitesine bilgi, fotoğraf vb. (kişinin kendi web sitesi içerikleri) girişi ALICI tarafından yapılır.
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.
TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a) ALICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b) ALICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. ALICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. ALICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda AYLIKWEBSİTECOM hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c) AYLIKWEBSİTE.COM , ALICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d) ALICI, Web Sitesi'ne yönelik bir talepte bulunduğunda AYLIKWEBSİTE.COM talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e) Web Sitesi sadece AYLIKWEBSİTE.COM 'un belirlediği sunucularda yayınlanır. ALICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez ve web sitesi için AYLIKWEBSİTE.COM 'un mülkiyetinde olan altyapıya ait dosyaları talep edemez. Web Sitesi üzerindeki tüm düzenlemeler, sadece ALICI'ya tahsis edilen panel üzerinden yapılabilir. AYLIKWEBSİTE.COM , ALICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f) AYLIKWEBSİTE.COM , sözleşme süresince ALICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g) ALICI, AYLIKWEBSİTE.COM web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h) ALICI, Web Sitesi'ın en altında AYLIKWEBSİTE.COM 'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını ve bu yazıya AYLIKWEBSİTE.COM web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.
i) AYLIKWEBSİTE.COM , Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j) ALICI, AYLIKWEBSİTE.COM 'ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 100 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.
k) AYLIKWEBSİTE.COM , ALICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ


ALICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. ALICININ programı sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde AYLIKWEBSİTE.COM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler ALICIYA iade edilmeyecektir. AYLIKWEBSİTE.COM , web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 15 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği ALICI tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilir.


CEZA


a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler. İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

GÜVENLİK


Bireysel/kurumsal abonelik işlemleriniz için belirlediğiniz şifrenizi güvende ve gizli tutmak için azami dikkati gösteriniz ve yetkisiz kullanımları engellemek amacıyla gerekli önlemleri mutlaka alınız. Şifrenizi bir yere not ederek, AYLIKWEBSİTE.COM personeli dahil olmak üzere üçüncü bir kişiye söyleyerek ve/veya üçüncü kişiler tarafından anlaşılmasına yol açacak şekilde bir yere kaydederek ya da "Site"ye giriş yaptıktan sonra bilgisayar ekranını gözetimsiz bırakarak ifşa etmeyin.

KULLANICI ADI VE ŞİFRE

a) ALICI, AYLIKWEBSİTE.COM’a kayıt olurken, doldurulması zorunlu alanlara yazmış olduğu bilgilerin doğru, güncel ve tam olduğunu da taahhüt etmiş olur. Bunun yanı sıra ALICI tarafından kayıt esnasında belirtilen kullanıcı adı ve şifre üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Aksi halde doğabilecek her türlü yasal zaruretten ALICI sorumlu tutulacaktır.
b) Kullanıcı adı ve şifrenin korunması ALICI sorumluluğundadır. ALICI, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahıslar tarafından öğrenildiğini AYLIKWEBSİTE.COM’a bildirerek kendisine yeni bir kullanıcı adı ve şifre belirlenmesini talep edebilir. Bu aşamada AYLIKWEBSİTE.COM bu bilgileri hizmet süresi boyunca ALICI’yla paylaşmayı taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET


AYLIKWEBSİTE.COM’da bulunan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik ile, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, OTEMATIK.COM ve/veya AYLIKWEBSİTE.COM ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. AYLIKWEBSİTE.COM web sitesinin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları AYLIKWEBSİTE.COM adına saklıdır. Bu bağlamda, hiçbir açık veya imalı, tam ya da basit ruhsat-lisans verilmemektedir.
AYLIKWEBSİTE.COM'un yazılı izni alınmadığı sürece AWS web sitelerinin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya başka bir web sitesine bağlantı kuramaz.
AYLIKWEBSİTE.COM tescilli markası, logo veya marka adı, izinsiz kullanılamaz veya çoğaltılamayacağı gibi, alan adı ve benzeri uzantılı alan ve alt alan adları, hiçbir şekilde kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ, YÜKÜMLÜLÜKLER VE YASAL UYARI


Hizmet vasıtasıyla iletilen ya da erişilen üçüncü şahıslara ait içeriğin güvenliği ya da konusu üzerine tam bir kontrol sağlayamayabiliriz ve yasa dışı ya da hukuka aykırı içeriğin iletiminden ya da alınmasından hiçbir surette sorumlu değiliz. 5651 Sayılı Yasanın 4.maddesi gereğince de içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içeriklerden sorumlu değildir. Hizmetler, diğer web sitelerine, kaynaklara ve/veya iletişim şebekelerine bağlanmak için tarafınızca kullanılabilir. Bu üçüncü kişilere ait sitelerin içeriğinden ya da Hizmetlerinden hiçbir surette sorumlu değiliz. İletişimlerinizin güvenliğini temin etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz,
İnterneti ve/veya Hizmet tarafından erişim sağlanan üçüncü şahıslara ait web sitelerini ya da içeriği kullanmanızdan kaynaklanan her türlü kayıp ya da zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Üçüncü kişilere ait bir web sitesinden, herhangi bir AYLIKWEBSİTE.COM web sitesine, herhangi bir biçimde hiperlink bağlantısı yaratılmadan önce, mutlaka yazılı iznimizin alınması gerekmektedir. Bu tarz bir kullanım ücrete tabi olabilir. AYLIKWEBSİTE.COM, bu tarz bir bağlantı nedeniyle Sizin veya üçüncü tarafın uğradığı hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.


HİZMETİN DURDURULMASI VE SONA ERDİRİLMESİ


AYLIKWEBSİTE.COM’un sağlamış olduğu web sitelerinde;
İçerikleri ya da "Hizmet"lerin işlevini zaman içinde güncellemek ya da yükseltmek için;
Sizin bu Koşulları ihlal ettiğinizi tespit etmemiz halinde sitenizin yayınını durdurma hakkımız bulunmaktadır.
Bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarının muhtemel bir ihlalini araştırmak ya da engellemek için Hizmetlere erişiminizi durdurursak, bu Sözleşme bu durdurma süresinde de geçerli olmaya devam edecektir.
Hizmetin tümü ya da bir kısmına erişiminizi sona erdirebiliriz:
Hizmete erişiminizi sona erdirirsek, Hizmette depolamış olduğunuz tüm bilgileri, e-mailleri ve verileri silme hakkımız bulunmaktadır. Bu sebeple, tüm bilgilerin kopyalarını Hizmetten ayrı olarak başka herhangi bir depolama cihazında saklamanızı öneririz.

İADE POLİTİKASI


Tüketicinin korunması hakkındaki 4077, 4822 no lu kanunlara göre ayıplı mal ve hizmetlerin tanımı yapılmış ve iade şartları belirlenmiştir. İadenin istenebilmesi için ürün ve hizmetin tekrar satılabilirliğine zarar gelmemesi gerekmektedir.

Bu bakımdan;

- Alan adı satışı ya da transferi: Herhangi bir kişi, kurum, ya da ürün adına tahsisi gerçekleştirilmiş ya da transfer edilmiş alan adları tescil olduğu süreler içerisinde tekrar satışı gerçekleştirilemiyeceği için iadesi mümkün değildir.

- Ürün / hizmet iade isteği 15 gün içinde yapılmış olmalıdır.

- Ürün / hizmet iade isteği E-Posta yolu ile yapılmalıdır.

- İade isteyebilmek için ürün / hizmet ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankanın aldığı kredi kartı komisyonu iade tutarından düşülecektir.

- Lütfen dikkat : iade talebinde bulunduktan sonra e-posta ile faturanızla ilgili bilgilendirileceksiniz. İade edilecek ürün / hizmet ile ilgili iade faturası düzenleyerek göndermeniz gerekmektedir. Fatura düzenlemenin mümkün olmadığı hallerde size ulaşan faturanın geri gönderilmesi gerekmektedir. Eğer henüz fatura size postalanmamış ise herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. İade faturasının tarafımıza ulaşmadığı hallerde fatura kdv bedeli iade tutarından düşülür.

- Kargo, posta vb. ulaşım masrafları ile para iadesi için yapılan masraflar iade tutarından düşülür.

 

Müşteri Danışma Hattımız
kredi kartları